+86-579-86358770sales@cgdq.cc

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thực hành mới vòi Aerator khái niệm tư duy lộ trình tương lai

Giai đoạn "Mười hai lăm", theo chính sách của nhà nước thúc đẩy, kéo vào theo dõi sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, ống aerator thị trường như là một phần quan trọng nhất của ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, và mở ra một giai đoạn vàng của sự phát triển trong lịch sử, giai đoạn này, việc cung cấp nước của một số lớn các doanh nghiệp nổi tiếng đã xuất hiện trong ngành công nghiệp , đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp. Theo ngành công nghiệp chuyển tiếp viện của báo cáo thị trường Trung Quốc nước công nghiệp vào quy hoạch chiến lược và phân tích đầu tư cho thấy, "Mười lăm" giai đoạn, ống nước công suất thoáng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, ngành công nghiệp dự kiến sẽ đạt 10 tỷ đồng kích thước của thị trường, mà là một cơ hội hiếm phát triển cho tất cả các công ty trong ngành công nghiệp, và trong vài năm tới , Trung Quốc sẽ nổi lên các công ty môi trường lớn nhất thế giới.