+86-579-86358770sales@cgdq.cc

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Từ Taishan Road ống cống Hengshan đậm

Từ Taishan road, về phía đông của ống thoát nước vào đường ống biển

"Ứ đọng nước trong mùa mưa ở đây không phải là một điểm nghiêm trọng trong những năm trước, để ngăn chặn nước trong mùa mưa năm nay, công ty quyết định tăng các ống liên lạc ở đây." Songshan thoát nước đứng đầu bộ phận kỹ thuật chiêu Xin cho biết, hiện đang ở đường đông haihe cống đường và nước, trong Tai Shan North Road để tăng các đường ống dẫn bạn muốn, bạn có thể. Nhưng kể từ khi cả hai giao lộ là một vòng xoay, nếu trực tiếp tăng đường ống có thể cũng gây ra hệ thống thoát nước kém, Taishan road, đường kính 200 mm, chiều dài 20 m ống nước, trực tiếp đến đông haihe đường nước, trong khi tăng giếng nước ở Taishan road.