+86-579-86358770sales@cgdq.cc

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

3000 ống miễn phí cho công chúng

Theo khí tại an toàn khảo sát cho thấy rằng đặt nghiêng để khí an toàn trong liên kết nhà trong nhà sau khi vụ tai nạn kết nối đường ống dẫn khí và khí vòi bếp điện. Thay thế ống chi phí, nhiều gia đình thường sử dụng "sử dụng" cách. Hôm qua, điều hành bởi chính quyền thành phố, khu vực an ninh cục, Cục an ninh, theo các đường phố, hỏa tổ chức của bộ, chẳng hạn như "Hãy ra khỏi lửa yêu mến cuộc sống" miễn phí thay thế khí vòi và điều chỉnh để thực hiện các hoạt động trong cộng đồng nam vịnh. Đảng ủy viên, phó giám đốc ông Quanshou đã tham dự sự kiện sống.