+86-579-86358770sales@cgdq.cc

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Sửa chữa cầu cống

Mưa, một số phóng viên từ Panyu road rồng đẹp dưới cầu sau đó, hãy xem "thác nước" cạn xuống trên cao. Hành vi này xảy ra bởi vì các đường ống được cài đặt trên cầu bị hư hại, dẫn đến thiệt hại cho nước từ cổng cống trên boong tàu giống như một thác nước rơi ướt dưới cầu không phải chỉ người đi bộ, xe gây ra một vấn đề an ninh là một trong những dưới đây.

Sáng ngày 09 tháng 8, các phóng viên tại Panyu road rồng Mỹ, cái mặt đường đã được nhìn thấy, cầu trên không chưa sử dụng bên dưới, không mở rộng cánh tay dài, thành phố bảo trì phi hành đoàn station cánh tay robot trên cạn trên sửa chữa cống Xô.