+86-579-86358770sales@cgdq.cc

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Điện tử điện lạnh thay thế làm mát fan hâm mộ, hơi nóng và chất lỏng làm mát kết thúc?

Thấy bạn bè nhiều máy tính với Shang ống hoặc nước nhiệt, có thể được mô tả như để đảm bảo tính ổn định nhanh chóng chạy khó hạ chi phí, nhưng tại sao có cách nhiệt tắt vì vậy thuận tiện mà không có và để theo đuổi các khu phức hợp cao cách nhiệt và chi phí không? là là được puzzled,, lại Shi, tôi chuẩn bị thực hành thí nghiệm hạ điện tử điện lạnh viên thay thế quạt chung nhiệt hiệu quả, nếu thành công từ, cho dù có thể cho biết ống và nước nhiệt kết thúc đã nói đã có?